ذوب و آلیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء

ذوب و الیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء Vacuum AL Melting

کوره ذوب و آلیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء

 

مشخصات:

  • خلاء کاری : E-3 میلی بار
  • مجهز به همزن
  • مجهز به کنترل دما
  • مجهز به کنترل دور همزن
  • مجهز به پنجره دید
  • قابلیت ذوب تحت اتمسفر گاز خنثی
  • قابلیت ذوب تحت فشار
  • قابلیت تغییر ارتفاع همزن

 

ذوب و الیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء Vacuum AL Melting ذوب و الیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء Vacuum AL Melting ذوب و الیاژ سازی الومینیوم تحت خلاء Vacuum AL Melting