دستگاه مرطوب سازی هیدروژن

۱۳۹۲/۵/۱۷ – این دستگاه جهت مرطوب کردن هیدروژن با درصد رطوبت مشخص در دست طراحی می باشد. طرح های اولیه آن آماده شده و در حال بررسی و چک نهایی می باشد.

دستگاه مرطوب سازی هیدروژن دستگاه مرطوب سازی هیدروژن