دستگاه مرطوب سازی هیدروژن

1392/5/17 – این دستگاه جهت مرطوب کردن هیدروژن با درصد رطوبت مشخص در دست طراحی می باشد. طرح های اولیه آن آماده شده و در حال بررسی و چک نهایی می باشد.

دستگاه مرطوب سازی هیدروژن دستگاه مرطوب سازی هیدروژن