کوره تیوبی خلاء بالا با سیستم نمونه گذاری سریع

کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace

کوره تیوبی خلاء بالا با مکانیزم نمونه گذاری سریع

مشخصات کوره تیوبی خلاء:

 • میزان خلاء : E-3 میلی بار
 • قطر تیوب : 70 میلی متر
 • دمای اسمی : 1200 درجه سانتی گراد
 • مجهز به کنترلر برنامه پذیر
 • مجهز به ورودی و خروجی گاز
 • مجهز به فشارسنج پیرانی
 • پمپ روتاری
 • مجهر به سیستم نمونه گذاری سریع
 • قابلیت کوینچ
 • دارای محفظه گرمایی دو قسمتی

کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace

3 دستگاه VIM برای دانشگاه های ایران ساخته شد

کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم

سه عدد کوره VIM در وزن های 5 کیلویی و 10 کیلویی و 20 کیلویی و خلاء بالا ساخته شد و تحویل مشتری گردید.

مشخصات کوره ها :

 • پمپ روتاری
 • پمپ روتس
 • پمپ دیفیوژن
 • فشارسنج پیرانی و پنینگ
 • سیستم کنترل PLC
 • با قابلیت تیلت شدن
 • کنترل فشار اب ورودی
 • کنترل افزایش فشار مخزن

 

کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم

94 – کوره بریزینگ و عملیات حرارتی

کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing

3-4-94 – یک دستگاه کوره بریزینگ و عملیات حرارتی با ابعاد مفید 35×35×35 آماده شد و تحویل کارفرما گردید.

مشخصات این کوره عملیات حرارتی و بریزینگ به شرح زیر می باشد.

 • ابعاد مفید : 35×35×35 سانتی متر
 • خلاء نهایی : 1E-5 میلی بار
 • خلاء کاری : 1E-4 میلی بار
 • توانایی کار تحت اتمسفر گاز خنثی : دارد
 • دقت دمایی : 5 درجه
 • سیستم کنترل : PLC
 • مجهز بهسیستم  کنترل دمای آب خروجی
 • مجهز به سیستم کنترل فشار آب ورودی
 • مجهز به سیستم Auto Shutdown

کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing