کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء سال 92

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) brazing

1392/5/27 – طرح اولیه کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء آماده شده است.

کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء

1392/6/5 – طرح کوره بریزینگ مربعی به صورت کوره  بریزینگ استوانه ای تغییر پیدا کرد ، طرح اولیه دوباره بر اساس کوره استوانه ای شکل کشیده شد.

کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی  کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی  کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی

1392/6/9 – طرح نهایی با نقشه های ساخت کوره بریزینگ آماده شد.

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) 1200 درجه

1392/6/12 –  ورق ها رول شد ، جوشکاری ها انجام گرفت.

1392/6/13 – عدسی های کوره بریزینگ آماده گردید ، ورق های نسوز خریداری شد و برش ها طبق نقشه انجام گردید.

1392/6/17 – عایق های حرارتی  ( شیلد ) کوره ( Hot Zone )  آماده و مونتاژ گردید.

1392/6/18 – عایق های سرامیکی دما بالای کوره آماده گردید.

1392/6/19 – کنترلر کوره و ترموکوپل کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء تهیه گردید.

1392/6/20 – عدسی ها پولیش شد و پین های کوره آماده گردید.

1392/6/23 – فلنج های اصلی درب و مخزن کوره ماشینکاری شده وجوشکاری های اولیه مخزن کوره بریزینگ انجام گردید.

1392/7/9 –  سوراخ کاری های مخزن کوره بریزینگ تحت خلاء انجام گردید.

1392/7/15- مخزن اصلی کوره و دهانه های استاندارد تعبیه شده بروی آن جهت جوشکاری آماده گردید.

1392/7/25 – منبع تغذیه دستگاه طراحی و ساخته شد.

1392/8/8 – المنت های دستگاه آماده گردید.

 

1392/8/18 – تابلو برق دستگاه طراحی و ساخته شد.

کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء ( وکیوم ) کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء ( وکیوم )

1392/8/29 – مخزن دستگاه آماده گردید.

1392/9/9 – مونتاژ کوره اغاز گردید.

کوره برزینگ وکیوم ( خلا ) 1200 درجه کوره برزینگ وکیوم ( خلا ) 1200 درجه

1392/9/26 – مونتاژ کوره به پایان رسید و کوره اماده تست و تحویل گردید.

کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم

 

1392/10/16 –  کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) با موفیقیت در محل مشتری نصب و راه اندازی گردید و پس از طی تست های نهایی تحویل مشتری گردید.

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) brazing