3 دستگاه VIM برای دانشگاه های ایران ساخته شد

سه عدد کوره VIM در وزن های 5 کیلویی و 10 کیلویی و 20 کیلویی و خلاء بالا ساخته شد و تحویل مشتری گردید.

مشخصات کوره ها :

  • پمپ روتاری
  • پمپ روتس
  • پمپ دیفیوژن
  • فشارسنج پیرانی و پنینگ
  • سیستم کنترل PLC
  • با قابلیت تیلت شدن
  • کنترل فشار اب ورودی
  • کنترل افزایش فشار مخزن

 

کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم