کوره VIM ( ذوب القایی تحت خلاء ) ۱۵ کیلویی

۱۳۹۲/۵/۱۵ – کوره ذوب القایی تحت خلاء با توانایی ذوب معادل ۱۵ کیلوگرم فولاد در دست طراحی و ساخت می باشد

۱۳۹۲/۵/۱۶ – طرح اولیه کوره آماده گردید.

کوره ذوب القایی تحت خلاء 15 کیلویی

۱۳۹۲/۵/۱۷ – یک عدد پمپ وکیوم Edwards 175 برای تامین فشار خلاء سیستم ذوب القایی تحت خلاء فوق تهیه گردید.

پمپ وکیوم edwards 175

۱۳۹۲/۵/۲۴ – ورقه های استیل برش خورده و برای نورد و عدسی شدن فرستاده شد.

۱۳۹۲/۶/۵ – مخزن آماده شده و عدسی ها نیز پرداخت های اولیه روی آن ها انجام پذیرفت .

۱۳۹۲/۶/۱۱ – فلنچ ها آماده گردید، جوشکاری اولیه انجام شد و سوراخ های لازم روی کوره ذوب القاء تحت خلاء زده شد.

۱۳۹۲/۶۱۹ – دهانه های  کوره مطابق با استانداردهای خلا آماده گردید.

۱۳۹۲/۶/۲۳ – دهانه های مخزن کوره ذوب القایی تحت خلاء نصب گردید.

۱۳۹۲/۷/۱۶ – جوشکاری مخزن ها به اتمام رسید.

 

۱۳۹۲/۸/۵ – شاسی دستگاه ساخته شد و رنگ آمیزی گردید ، مخزن نیز رنگ شد.

کوره ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) VIM کوره ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) VIM کوره ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) VIM

۱۳۹۲/۹/۹ – تابلو برق دستگاه آماده گردید.

کوره ذوب القایی تحت خلاء - وکیوم - VIM 15 کیلویی

۱۳۹۲/۹/۲۷ – مونتاژ دستگاه به پایان رسید و دستگاه تست گردید.

کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM وکیوم

 

۱۳۹۲/۱۰/۱۱ – بوته سرد نصب و دستگاه در حال گذراندن مراحل تست می باشد.

کوره ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) با قالب سانترفیوژی VIM کوره ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) با قالب سانترفیوژی VIM