کوره VAR پنج کیلویی سال ۹۲

کوره VAR پنچ کیلویی یکی از پروژه هایی می باشد که این شرکت در سال جاری ( ۱۳۹۲ ) در حال انجام آن می باشد. شما با مراجعه به این صفحه میتوانید در فرایند پیشرفت کار قرار بگیرید.

۱۳۹۲/۲/۲۲ – پس از پایان مرحله طراحی کوره VAR ( کوره قوس تحت خلاء ) ساخت قطعات آن آغاز گردید.

کوره VAR کوره VAR

۱۳۹۲/۴/۲۷ – درب و جای قالب کوره قوس تحت خلاء  VAR آماده شده.

کوره قوس تحت خلاء VAR

۱۳۹۲/۵/۲۷ – شاسی دستگاه ساخته شد و مخزن نصب گردید.

کوره دوقلوی ذوب القایی تحت خلاء کوره دوقلوی ذوب القایی تحت خلاء کوره قوس تحت خلاء VAR

۱۳۹۲/۷/۳ – قالب دستگاه رنگ گردید و در نهایت مونتاژ گردید.

 

۱۳۹۲/۷/۱۳ – سیستم پمپاژ خلاء کوره آماده گردید.

سیستم پمپاژ خلاء - روتاری روتس سیستم پمپاژ خلاء - روتاری روتس