کوره 5 کیلویی VIM سال 1392

1392/3/8- کوره VIM پس از مرحله طراحی ، فرایند ساخت آن شروع شده ، مخرن آماده و جوشکاری ها انجام شده ، دهانه ها نصب گردید.

1392/3/21 – پس از انجام جوشکاری ها ، پرداخت کاری نهایی انجام شده ، مخزن شسته شده و آماده نقاشی می باشد.

 

1392/4/29 – جای قالب VIM ساخته شد ، جوشکاری ها انجام شد.

 

1392/5/27 – شاسی دستگاه ساخته شد ، مخزن روی دستگاه نصب گردید.

کوره دوقلوی ذوب القایی تحت خلاء کوره دوقلوی ذوب القایی تحت خلاء

1392/6/4 – طراحی جدید لولای درب انجام گرفت ، لولا ساخته شد و روی درب نصب و رگلاژ گردید.

کوره ذوب القایی تحت خلاء 5 کیلویی vim

 

1392/7/7 – مخزن ، قالب و درب کوره ذوب القایی تحت خلاء پرداخت گردید و رنگ شد.

درب کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM مخزن کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM مخزن کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM قالب کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM

1392/7/13 – سیستم پمپاژ خلاء کوره آماده گردید.

سیستم پمپاژ خلاء - روتاری روتس سیستم پمپاژ خلاء - روتاری روتس