مگنت کوپلینگ – Magnet Coupling

سیستم انتقال قدرت همزن یک مخزن فشار بالا جهت بروز آوری و تغییر سیستم و ایزوله کردن دقیق  آن با محیط بیرون به صورت مغناطیسی طراحی و تولید گردید.

کوپلینگ مغناطیسی - Magnet coupling کوپلینگ مغناطیسی - Magnet coupling کوپلینگ مگنت - magnet coupling