کوره ذوب قوس خلاء VAR

مزایای کوره ذوب قوس  تحت خلاء ( وکیوم ) VAR

 • کنترل اتوماتیک و دستی حرکت الکترود
 • توانایی ذوب از ۵ الی 400 کیلوگرم فولاد
 • مجهز به شیر فشار شکن
 • توانایی ذوب تحت اتمسفر گاز خاص
 • فشارسنج  پیرانی
 • مجهز به پمپ های روتاری و دیفیوژن
 • طراحی اینترلاک های خاص برای حفظ ایمنی دستگاه و کاربر
 • کنترل جریان مذاب
 • کنترل جهت قوس
 • کنترل سرمایش

مزایای ذوب در خلاء

 • عدم وجود اکسیژن
 • توانایی تولید آلیاژ های کنترل شده
 • خروج گازهای محلول در مذاب
 • تصفیه مذاب
 • ذوب جهت دار

کاربرد ذوب قوس تحت خلاء ( وکیوم ) Vacuum Arc Remelting – VAR

 • ساخت آلیاژ پره های توربین
 • تولید استنلس استیل
 • تولید آلیا ژهای مستحکم

این دستگاه ها در ظرفیت های 5 الی 400 کیلوگرم و با توجه به نیاز ها و خواسته های  مشتریان محترم تولید می گردد.