پمپ های خلا

پمپ روتاری لیبولد TRIVAC 25 با سرعت تخلیه ۲۵ متر مکعب در ساعت

پمپ روتاری لیبولد TRIVAC 25 با سرعت تخلیه ۲۵ متر مکعب در ساعت

پمپ روتاری Edwards 40 پمپ روتاری ۴۰ ساخت شرکت Edwards
پمپ روتاری 80 edwards پمپ روتاری ۸۰ ساخت شرکت Edwards
پمپ توربو leybold پمپ توربو مولکولار ساخت شرکت leybold
LeyboldWS500_2  پمپ روتس leybold
پمپ روتاری فایفر  پمپ روتاری فایفر