فید ترو

فیدترو الکتریکی

 انواع فیدترو های الکتریکی از3 امپر به بالا موجود می باشد .

لازم به ذکر است فیدتروهای الکتریکی خاص بر اساس نیاز مشتریان نیز تولید می گردد.

فیدترو الکتریکی انواع فیدتروهای الکتریکی آمپر بالا جهت مخازن خلاء موجود می باشد و در ضمن طبق سفارش نیز طراحی و تولید می گردد.
فید ترو چرخشی  فیدترو چرخشی خلاء در سایز ها و طول های متفاوت موجود می باشد.لازم به ذکر است که بر طبق سفارش نیز فید ترو چرخشی خلاء برای دهانه های استاندارد یا غیر استاندارد مورد نظر شما طراحی و تولید می گردد.
فید ترو چرخشی موتورایز  فیدترو چرخشی موتورایز خلاء در سایز ها و طول ها و با سرعت چرخشی مختلف موجود می باشد.لازم به ذکر است که بر طبق سفارش نیز فید ترو چرخشی موتورایز خلاء برای دهانه های استاندارد یا غیر استاندارد مورد نظر شما طراحی و تولید می گردد.
فیدترو خلاء 32 پین فیدترو 32 پین خلاء با آمپر های مختلف جهت مصارف کوره های خلاء موجود می باشد.
فیدترو مکانیکی شقت 60 فیدترو خلاء ( وکیوم ) دهانه 100 استاندارد با شفت 60انواع فیدترو چرخشی در توان و دور های مختلف طبق سفارش تولید می گردد. 
کوپلینگ مگنت - magnet coupling کوپلینگ مگنت در سایز ها و توان های مختلف تولید می گردد.

Magnet Coupling