بوته

انواع مختلف بوته ها  تنگستنی و مولیبدنی در طرح ها و ضخامت های متنوع برای مصارف مختلف به شرح زیر موجود می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

* لازم به ذکر است که این شرکت توانایی تولید انواع بوته های تنگستنی و مولیبدنی را بر اساس طرح های شما دارا می باشد.

* جهت انتخاب بوته مناسب میتوانید در پایگاه دانش نوع بوته مورد نیاز خود را بر اساس ماده تبخیری خود انتخاب کنید.

بوته مولیبدنی

 بوته مولیبدنی Mo315A

بوته مولیبدنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 15 میلیمتر

بوته مولیبدنی بوته مولیبدنی Mo310B

بوته مولیبدنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 10 میلیمتر

بوته تنگستنی بوته تنگستنی W215Aبوته تنگستنی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 15 میلیمتر
بوته تنگستنی 3 حفره بوته مولیبدنی Mo217C

بوته مولیبدنی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 17 میلیمتر

دارای 3 حفره جهت لایه نشانی تا حداکثر 3 نوع ماده با دمای ذوب متنوع بصورت متوالی

بوته تنگستنی 3 حفره بوته مولیبدنی Mo317C

بوته مولیبدنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 17 میلیمتر

دارای 3 حفره جهت لایه نشانی تا حداکثر 3 نوع ماده با دمای ذوب متنوع بصورت متوالی

بوته تنگستنی 3 حفره بوته تنگستنی W317Cبوته تنگستنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 17 میلیمتردارای 3 حفره جهت لایه نشانی تا حداکثر 3 نوع ماده با دمای ذوب متنوع بصورت متوالی
بوته تنگستنی بوته تنگستنی W215Bبوته تنگستنی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 15 میلیمتر 
بوته تنگستنی

بوته تنگستنی W315B

بوته تنگستنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 15 میلیمتر

 

بوته تنگستنی

بوته تنگستنی W210B

بوته تنگستنی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 10 میلیمتر

بوته تنگستنی

بوته تنگستنی W313B

بوته تنگستنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 5 سانتیمتر ، و عرض 13 میلیمتر

 

بوته مولیبدنی بوته مولیبدنی Mo315Bبوته مولیبدنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 15 میلیمتر
بوته مولیبدنی بوته مولیبدنی Mo310Cبوته مولیبدنی به ضخامت 0.3 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 10 میلیمتر
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 1
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 2 
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 3
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 4
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 5
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 6
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء طرح 7
بوته سیمی تنگستنی بوته تنگستنی سیمی جهت دستگاه های لایه نشانی تحت خلاء همراه با فیلامان ذوب آلومینیومیطرح 8
بوته تنگستنی 0.1 میلیمتر بوته تنگستنی W120B

بوته تنگستنی به ضخامت 0.1 میلیمتر ، طول 4.5 سانتیمتر ، و عرض 20 میلیمتر

بوته تنگستنی 0.2 میلیمتر بوته تنگستنی W213B

بوته تنگستنی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 5 سانتیمتر ، و عرض 13 میلیمتر

بوته باکسی مولیبدنی تبخیر حرارتی BOX Boat بوته مولیبنی باکسی Box Boat

بوته مولیبدنی باکسی به ضخامت 0.2 میلیمتر ، طول 10 سانتیمتر ، و عرض 13 میلیمتر