۹۴ – کوره بریزینگ و عملیات حرارتی

کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing

۳-۴-۹۴ – یک دستگاه کوره بریزینگ و عملیات حرارتی با ابعاد مفید ۳۵×۳۵×۳۵ آماده شد و تحویل کارفرما گردید.

مشخصات این کوره عملیات حرارتی و بریزینگ به شرح زیر می باشد.

  • ابعاد مفید : ۳۵×۳۵×۳۵ سانتی متر
  • خلاء نهایی : ۱E-5 میلی بار
  • خلاء کاری : ۱E-4 میلی بار
  • توانایی کار تحت اتمسفر گاز خنثی : دارد
  • دقت دمایی : ۵ درجه
  • سیستم کنترل : PLC
  • مجهز بهسیستم  کنترل دمای آب خروجی
  • مجهز به سیستم کنترل فشار آب ورودی
  • مجهز به سیستم Auto Shutdown

کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing کوره بریزینگ و عملیات حرارتی تحت خلاء بالا - Vacuum brazing