کوره تیوبی خلاء بالا با سیستم نمونه گذاری سریع

کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace

کوره تیوبی خلاء بالا با مکانیزم نمونه گذاری سریع

مشخصات کوره تیوبی خلاء:

  • میزان خلاء : E-3 میلی بار
  • قطر تیوب : 70 میلی متر
  • دمای اسمی : 1200 درجه سانتی گراد
  • مجهز به کنترلر برنامه پذیر
  • مجهز به ورودی و خروجی گاز
  • مجهز به فشارسنج پیرانی
  • پمپ روتاری
  • مجهر به سیستم نمونه گذاری سریع
  • قابلیت کوینچ
  • دارای محفظه گرمایی دو قسمتی

کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace کوره تیوبی خلاء بالا High Vacuum Tube Furnace