سیستم پمپاژ خلاء پرتابل و محفظه خلاء بالا تولید پرتو

سیستم پمپاژ خلا پرتابل با محفظه تولید پرتو

94/6/14 – ساخت سیستم پمپاژ خلاء بالا با سرعت تخلیه 700 لیتر بر ثانیه به همراه محفظه خلاء تولید پرتو

مشخصات سیستم :

  • پمپ روتاری Edwards
  • پمپ دیفیوژن Edwards
  • فشار سنج پیرانی
  • فشارسنج فول رنج فایفر
  • سیستم کنترل تمام PLC

سیستم پمپاژ پرتابل خلاء با تولید پرتو سیستم پمپاژ پرتابل خلاء با تولید پرتو