کوره لایه نشانی تحت خلاء سال ۹۲

۱۳۹۲/۲/۲۲ – کوره لایه نشانی تحت خلاء یکی دیگر از پروژه های این شرکت می باشد که هم اکنون در دست طراحی بوده و طرح های اولیه آن نهایی شده است.

طرح کوره لایه نشانی طرح کوره لایه نشانی

۱۳۹۲/۳/۶- ورق مورد نیاز تهیه گردیده ، خم شده و جوشکاری های اولیه صورت گرفته ، برشکاری دهانه ها نیز تکمیل شده و آماده جوشکاری نهایی می باشد.

۱۳۹۲/۳/۱۲ – در یک فرایند تحقیقاتی و با همکاری نزدیک با یک شرکت معتبر داخلی ، تکنولوژی منبع تغذیه اینورتوری را با موفقیت به جای منابع تغذیه معمولی ترانسفورماتوری آزمایش نمودیم .

از مزایای این تکنولوژی جدید میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • وزن کمتر منبع تغذیه
  • مصرف انرژی پایینتر
  • عدم وجود لرزش و سر و صدا
  • تعمیر و نگهداری کمتر

به زودی فیلمی از آزمایش این منبع تغذیه را در اینجا قرار میدهیم.

۱۳۹۲/۳/۲۱ – جوشکاری نهایی دهانه های محفظه به اتمام رسید ، پرداخت نهایی محفظه انجام شد و محفظه آماده نقاشی می باشد.

 

۱۳۹۲/۳/۲۲ – فیدترو های الکتریکی دستگاه ساخته شد.

 

۱۳۹۲/۳/۲۶ – شیر ونت ( Vent valve )  دستگاه ساخته شد. محفظه دستگاه رنگ شد ، شاسی دستگاه نیز آماده گردید.

شیر ونت کوره لایه نشانی تحت خلا کوره لایه نشانی تحت خلاکوره لایه نشانی تحت خلا

 

۱۳۹۲/۴/۱ – فیدترو های آمپر بالای دستگاه ساخته و با موفقیت تست گردید.

۱۳۹۲/۴/۹ – مونتاژ نهایی دستگاه آغاز شده، بالابر ها و سیستم انتقال قدرت نصب گردید.

کوره لایه نشانی خلاء کوره لایه نشانی تحت خلا

۱۳۹۲/۴/۱۱ –  مونتاژ

سیستم لایه نشانی تحت خلاء سیستم لایه نشانی تحت خلا

۱۳۹۲/۴/۱۱ –  طراحی نهایی دستگاه

کوره لایه نشانی تحت خلاء سیستم لایه نشانی تحت خلاء

۱۳۹۲/۴/۱۶ –  اتمام مونتاژ دستگاه لایه نشانی تحت خلاء

دستگاه لایه نشانی تحت خلاء دستگاه لایه نشانی تحت خلاء دستگاه لایه نشانی تحت خلاء

۱۳۹۲/۴/۱۷ – آزمایش دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء با فلز نقره و نمونه های پلاستیکی

دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء