کوره زینترینگ دما بالا – 2500 درجه – سال 92

یکی از پروژه های مهم ٰ نو آورانه و خاص این شرکت  که  برای نخستین بار در کشور انجام می گیرد پروژه طراحی و ساخت کوره زینترینگ دما بالا تحت خلا ( دمای کاری 2500 درجه سانتیگراد ) می باشد .

این پروژه از سال 1391 مطالعات آن انجام شد و طراحی ها انجام پذیرفت ، منابع و مواد اولیه تهیه گردید و ساخت ان از اوایل سال 1392 شروع شد.

1392/4/13 – محاسبات انتقال حرارت کوره زینترینگ دما بالا تحت خلاء انجام شده و نتایج آن به شرح تصویر زیر می باشد.

کوره زینترینگ دما بالا 2500 درجه - Hot Zone

92/6/11- در ذیل می توانید خلاصه ای از اقدامات انجام گرفته از زمان شروع پروژه کوره زینترینگ دما بالا تحت خلاء تا کنون و مراحل پیشرفت پروژه تا اتمام آن را ملاحظه فرمایید.

 کوره زینترینگ دما بالا 2500 درجه - Hot Zone کوره زینترینگ دما بالا 2500 درجه - Hot Zone   کوره زینترینگ دما بالا 2500 درجه - Hot Zone کوره زینترینگ دما بالا 2500 درجه - Hot Zone