کوره ذوب القایی تحت خلاء ریختگری تحت فشار سایز بزرگ VPC

کوره ذوب القایی تحت خلاء ریختگری تحت فشار سایز بزرگ

( VPC ( Vacuum Pressure Casting

 

مشخصات :

  • میزان خلاء : E-5 میلی بار
  • حداکثر میزان ذوب : ۱ کیلوگرم
  •  مجهز به کنترلر PLC
  • مجهز به سیستم خنک کاری WPC
  • قابلیت ذوب تحت گاز ارگون و نیتروژن
  • قابلیت تعویض اسان قالب

 

کوره ذوب القایی تحت خلاء ریختگری تحت فشار - Vacuum pressure casting کوره ذوب القایی تحت خلاء ریختگری تحت فشار - Vacuum pressure casting