کوره بریزینگ ۱۲۰۰ درجه تحت خلاء سال ۹۲

۱۳۹۲/۵/۲۷ – طرح اولیه کوره بریزینگ ۱۲۰۰ درجه تحت خلاء آماده شده است.

کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء

۱۳۹۲/۶/۵ – طرح کوره بریزینگ مربعی به صورت کوره  بریزینگ استوانه ای تغییر پیدا کرد ، طرح اولیه دوباره بر اساس کوره استوانه ای شکل کشیده شد.

کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی  کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی  کوره زینترینگ 1200 درجه خلاء و اتمسفر گازی

۱۳۹۲/۶/۹ – طرح نهایی با نقشه های ساخت کوره بریزینگ آماده شد.

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) 1200 درجه

۱۳۹۲/۶/۱۲ –  ورق ها رول شد ، جوشکاری ها انجام گرفت.

۱۳۹۲/۶/۱۳ – عدسی های کوره بریزینگ آماده گردید ، ورق های نسوز خریداری شد و برش ها طبق نقشه انجام گردید.

۱۳۹۲/۶/۱۷ – عایق های حرارتی  ( شیلد ) کوره ( Hot Zone )  آماده و مونتاژ گردید.

۱۳۹۲/۶/۱۸ – عایق های سرامیکی دما بالای کوره آماده گردید.

۱۳۹۲/۶/۱۹ – کنترلر کوره و ترموکوپل کوره بریزینگ ۱۲۰۰ درجه تحت خلاء تهیه گردید.

۱۳۹۲/۶/۲۰ – عدسی ها پولیش شد و پین های کوره آماده گردید.

۱۳۹۲/۶/۲۳ – فلنج های اصلی درب و مخزن کوره ماشینکاری شده وجوشکاری های اولیه مخزن کوره بریزینگ انجام گردید.

۱۳۹۲/۷/۹ –  سوراخ کاری های مخزن کوره بریزینگ تحت خلاء انجام گردید.

۱۳۹۲/۷/۱۵- مخزن اصلی کوره و دهانه های استاندارد تعبیه شده بروی آن جهت جوشکاری آماده گردید.

۱۳۹۲/۷/۲۵ – منبع تغذیه دستگاه طراحی و ساخته شد.

۱۳۹۲/۸/۸ – المنت های دستگاه آماده گردید.

 

۱۳۹۲/۸/۱۸ – تابلو برق دستگاه طراحی و ساخته شد.

کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء ( وکیوم ) کوره بریزینگ 1200 درجه تحت خلاء ( وکیوم )

۱۳۹۲/۸/۲۹ – مخزن دستگاه آماده گردید.

۱۳۹۲/۹/۹ – مونتاژ کوره اغاز گردید.

کوره برزینگ وکیوم ( خلا ) 1200 درجه کوره برزینگ وکیوم ( خلا ) 1200 درجه

۱۳۹۲/۹/۲۶ – مونتاژ کوره به پایان رسید و کوره اماده تست و تحویل گردید.

کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم

 

۱۳۹۲/۱۰/۱۶ –  کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) با موفیقیت در محل مشتری نصب و راه اندازی گردید و پس از طی تست های نهایی تحویل مشتری گردید.

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) brazing