پمپ روتس

پمپ روتس اصولا يك پمپ مكانيكي چرخشي است كه معمولا با يك پمپ روتاري پشتيباني مي شود. در اين نوع پمپها يك پوسته تو خالي بنام استاتور وجود دارد كه دورون آن دو روتور دمبلي شكل در جهت عكس يكديگر مي چرخند و اساسا شبيه يك فن عمل مي كند. لقي بين اين دو روتور معمولا بين 0.1 الي 0.5 mm مي باشد كه با سرعت 1400 الي 4000 دور بر دقيقه مي چرخند.در واقع با چرخش سريع اين دو روتور دمبلي شكل بين دهانه ورودي و خروجي پمپ يك اختلاف فشار ايجاد مي گردد.

پمپ روتس
نمای برش خورده پمپ روتس

عموما اين پمپها در كوره هاي ذوب تحت خلاء كه مقدار زيادي خروج گاز در آغاز فرآيند ذوب وجود دارد بكار مي روند و توسعه و پيشرفت آنها متناسب با پيشرفت كوره هاي ذوب تحت خلاء بوده است.
علت استفاده از اين نوع پمپ در كوره ها بخاطر نمودار سرعت تخليه اين پمپ است كه در محدوده 0.1 الي 0.001 میلی بارتقريبا خطي است و افت راندمان پمپ در اين محدوده ناچيز مي باشد و اين قابليت باعث مي شود نقص پمپهاي روتاري در اين محدوده ( افت شديد راندمان ) پوشش داده شود و تركيب اين دو پمپ فشار مورد نظر را با بازده اي بالا براي كاربر ايجاد كند.

از ديگر مزاياي پمپ هاي روتس مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • ايمني
  • خلاء تميز و عاري از روغن
  • هزينه پا ئين
  • بازدهي بالا
  • تعمير و نگهداري كم

محدوده كاري پمپ هاي روتس عموما بين 10 الي 0.001 mbar مي باشد. ( بسته به شركت سازنده ) جهت محافظت از پمپ و همچنين بالا بردن طول عمر آن معمولا يك شير باي پس بر روي پمپ نسب مي گردد كه در مواقعي كه فشار سيستم بدليلي بالا رود و يا در هنگام شروع بكار نا صحيح ( در فشار بالا ) باز شده و عملا پمپ را از سيستم خارج مي كند بدين صورت كه پمپ روتاري مستقيما به محفظه را پيدا مي كند و به موتور پمپ روتس بار اضافي وارد نمي شود.در صورتي كه اين سيستم بروي پمپ وجود نداشت بهتر است با نصب يك فشار سنج بروي دهانه ورودي پمپ و كنترل فشار ورودي ار آسيب رسيدن به پمپ جلوگيري نمود.
اين پمپها با سرعت تخليه 150 الي 50000 متر مكعب بر ساعت موجود مي باشند. كه با توجه به الزامات طراحي سيستم انتخاب مي گردند.

* فیلم نحوه کار پمپ روتس را می توانید در پایین این صفحه دانلود نمایید.

فیلم نحوه عملکرد پمپ روتس