کوره های عملیات حرارتی – بریزینگ

مشخصات :

  • دمای کاری : ۱۲۰۰ ، ۱۴۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۷۰۰ طبق سفارش
  • حجم مفید محفظه از ۱۰×۱۰×۱۰ به بالا طبق سفارش
  • میزان خلاء : ۱E-3 الی ۱E-5 طبق سفارش
  • کنترلر برنامه پذیر

کاربرد :

  • عمیلیات حرارتی تحت خلاء یا اتمسفر گاز خاص
  • Braze تحت خلاء یا اتمسفر گاز خاص

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) brazing کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) 1200 درجه کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم