کوره های عملیات حرارتی – بریزینگ

مشخصات :

  • دمای کاری : 1200 ، 1400 ، 1500 ، 1700 طبق سفارش
  • حجم مفید محفظه از 10×10×10 به بالا طبق سفارش
  • میزان خلاء : 1E-3 الی 1E-5 طبق سفارش
  • کنترلر برنامه پذیر

کاربرد :

  • عمیلیات حرارتی تحت خلاء یا اتمسفر گاز خاص
  • Braze تحت خلاء یا اتمسفر گاز خاص

کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) brazing کوره بریزینگ تحت خلاء ( وکیوم ) 1200 درجه کوره بریزینگ تحت خلاء 1300 درجه وکیوم