کوره دوقلوی VIM – VAR

کوره دوقلوی ذوب القایی – ذوب قوس تحت خلاء ( وکیوم )

 

مزایای دستگاه دوقلوی ذوب القایی – ذوب قوس تحت خلاء ( وکیوم )

 • سیستم خلاء مشترک
 • کنترل اتوماتیک و دستی هر دو کوره
 • راه اندازی مجزای هر کوره
 • توانایی تولید الکترود Melt در VIM  جهت استفاده در VAR
 • توانایی ذوب تا 5 کیلوگرم فولاد
 • مجهز به شیر فشار شکن
 • توانایی تشخیص خودکار ارتفاع الکترود در کوره VAR
 • توانایی ذوب تحت اتمسفر گاز خاص
 • فشارسنج های مشترک
 • مجهز به پمپ های روتاری ، روتس و دیفیوژن
 • طراحی اینترلاک های خاص برای حفظ ایمنی دستگاه و کاربر

مزایای ذوب در خلاء

 • عدم وجود اکسیژن
 • توانایی تولید آلیاژ های کنترل شده
 • خروج گازهای محلول در مذاب

کاربرد ذوب القایی تحت خلاء ( وکیوم ) Vacuum Induction Melting – VIM

 •  تولید مس خالص بدون اکسیژن جهت افزایش خاصیت هدایت الکتریکی
 • تولید آلیاژ های مس همانند مس بلریوم
 • تولید سوپر آلیاژ ها

کاربرد ذوب قوس تحت خلاء ( وکیوم ) Vacuum Arc Remelting – VAR کوره وکیوم دوقلوی ذوب القایی و ذوب قوس تحت خلاء کوره وکیوم دوقلوی ذوب القایی و ذوب قوس تحت خلاء