کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM

به زودی یک کوره 10 کیلویی VIM در این مجموعه جهت خدمات به مشتریان گرامی راه اندازی می گردد.