کوره ذوب القایی تحت خلاء VIM

به زودی یک کوره ۱۰ کیلویی VIM در این مجموعه جهت خدمات به مشتریان گرامی راه اندازی می گردد.