ایده آل وکیوم | Ideal Vacuum

همه چیز درباره خلا ء

تفاهم نامه

ایده آل وکیوم در راستای اهداف خود و نزدیکی صنعت و دانشگاه قدم های بزرگی برداشته و موفق به اخذ تشویق نامه ها و تفاهم نامه هایی با سازمان ها و دانشگاه های مختلف شده است که پاره ای از انها را می توانید مشاهده کنید.

تفاهم نامه با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تفاهم نامه با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تقدیر نامه نمایشگاه ساخت ایران

iranlab-94-low