اتصالات خلاء

center-ring

 سنتر رینگ و اورینگ خلاء ( Center Ring ) در سایز های مختلف و جنس های استیل و الومینیوم برای کاربرد های متفاوت تولید میشود و همواره بصورت دپو موجود می باشد.

سنتر رینگ تبدیلی و اورینگ با جنس های سیلیکونی و وایتون نیز موجود می باشد.

کلمپ خلاء  کلمپ
کلمپ دوبل - Clue Clamp کلمپ دوبل – آلومینیومی و استیل
نیم دهانه استاندارد خلاء وکیوم نیم دهانه
دهانه بسته استاندارد خلاء دهانه بسته
سر شلنگی استاندارد خلاء سر شلنگی
سه راهی استاندارد خلاء سه راهی
چهار راهی استاندارد خلاء وکیوم چهار  راهی
چهار راه تبدیلی سه راهی و چهار راهی تبدیلی
تبدیلی استاندارد خلاء تبدیلی
زانو  استاندارد خلاء وکیوم زانو
bellows لوله خرطومی استیل با دهانه های استاندارد در سایز های مختلف موجود می باشد
سنتر رینگ توری دار خلاء وکیوم سنتر رینگ توری دار