فشار سنج خلاء

فشارسنج پیرانی خلاء - high vacuum pirani transducer فشار سنج پیرانی Thyracont مدل VSP63MV

 • اندازه گیری فشار خلاء از اتمسفر تا 1E-4 میلی بار
 • مجهز به خروجی آنالوگ
فشارسنج پیرانی pirani Vacuum transducer فشار سنج پیرانی Thyracont مدل VSP63D

 • اندازه گیری فشار خلاء از اتمسفر تا 1E-4 میلی بار
 • مجهز به خروجی آنالوگ و دیجیتال همزمان
فشارسنج خلاء high vacuum transtucer فشار سنج فول رنج Thyracont مدل VSM77D

 • اندازه گیری فشار خلاء از اتمسفر تا 5E-9 میلی بار
 • مجهز به خروجی آنالوگ و دیجیتال همزمان
 • پیرانی – پنینگ ( کاتد سرد )
فشارسنج فول رنج کاتد گرم Hot cathode  فشار سنج فول رنج Thyracont مدل VSH88D

 • اندازه گیری فشار خلاء از اتمسفر تا 5E-10 میلی بار
 • مجهز به خروجی آنالوگ و دیجیتال همزمان
 • پیرانی – کاتد گرم ( Hot Cathode )
VacuGraph 11 - نرم افزار فشارسنج خلاء  نرم افزار VacuGraph 11 تولید شرکت Thyracont آلمان

 • جهت ارتباط آسان فشارسنج ها با کامپیوتر
pressure switch خلاء  تعداد محدودی پرشر سویچ خلاء ( pressure switch ) تولید شرکت لیبلد (Leybold ) موجود می باشد.
این پرشر سویچ ها از نوع دیافراگمی بوده و هیچگونه قطعه الکترونیکی ندارد و قابلیت کالیبره شدن روی فشار های مختلف را دارا می باشد.
فشارسنج و نمایشگر TR 211 لیبولد

نمایشگر و فشارسنج  TR 211 ساخت شرکت لیبولد آلمان جهت اندازه گیری فشار خلاء

توانایی اندازه گیری خلاء تا 5E-4  میلی بار

اتمام موجودی

فشارسنج edwards apg100 فشار سنج پیرانی Edwards  مدل APG100-XM

 • اندازه گیری فشار تا 1E-3  میلی بار
 • خروجی آنالوگ
فشارسنج edwards apg100 فشار سنج پیرانی Edwards  مدل APG100-XLC

 • اندازه گیری فشار تا 1E-4  میلی بار
 • خروجی آنالوگ
فشارسنج full Range pfeiffer فشارسنج Full Range  ساخت شرکت Pfeiffer

 •  اندازه گیری فشارخلاء از اتمسفر تا 1E-9 میلی بار
 • پیرانی -پنینگ
 • خروجی آنالوگ
فشارسنج full range شرکت Edwards فشارسنج Full Range  ساخت شرکت Edwards مدل WRG-S

 • اندازه گیری فشار از اتمسفر تا 1E-9 میلی بار
 • پیرانی- پنینگ
 • خروجی آنالوگ
meter انواع نمایشگر برای فشارسنج های فوق موجود می باشد.میتر های فوق بصورت سفارشی قابلیت افزودن سوییچ در فشار های دلخواه کاربر را نبز دارا می باشد.
فشار سنج عقربه ای خلاء فشار سنج عقربه ای خلاء