شیر های خلاء

شیر خلاء ball valve

 شیر های توپی خلاء جهت تامین فشار 0.01 میلی بار در سایز های ISO-KF10 الی  ISO-K63 موجود می باشد.

شیر ونت  شیر هوادهی دستی از جنس های  آلومینیوم و استیل در سایز  ISO-KF10  موجود می باشد.
شیر سوزنی خلاء استاندارد شیر سوزنی خلاء استیل در سایزهای مختلف موجود می باشد.
شیر پروانه ای خلاء - Butterfly Valve شیر پروانه ای دستی  خلاء استیل در سایزهای مختلف موجود می باشد.ISO 63 – ISO 100 – ISO 160 – ISO 200 – ISO 250
شیر پروانه ای خلاء - شیر وکیوم - vacuum valve شیر پروانه ای پنوماتیک خلاء استیل در سایزهای مختلف موجود می باشد.ISO 63 – ISO 100 – ISO 160 – ISO 200 – ISO 250

با عملگر های 24VDC و 220AC

ساخت ایده ال وکیوم

شیر خلاء DN16 شیر خلاء DN16 دستی
شیر وکیوم ( خلاء ) vacuum valve شیر خلاء DN16 پنوماتیک
شیر وکیوم ( خلاء ) vacuum valve شیر خلاء DN25 پنوماتیک
شیر ونت( هوادهی ) خلاء Vacuum magnet vent valve شیر ونت ( هوادهی ) الکترومگنت خلا با عملگر 24VDC

ساخت ایده آل وکیوم

شیر الکتورمگنت خلاء vacuum magnet angle valve شیر خلاء الکترومگنت زاویه ای DN10 با عملگر 24VDC

ساخت ایده آل وکیوم

شیر الکترومگنت مستقیم خلاء Vacuum Straight magnet valve شیر خلاء الکترومگنت مستقیم DN10 با عملگر 24VDC

ساخت ایده آل وکیوم

شیر الکتروپنوماتیک خلاء بالا High Vacuum Angle شیر خلاء DN40 الکتروپنوماتیک با عملگر های 24VDC یا 220AC

ساخت ایده آل وکیوم