ایده آل وکیوم | Ideal Vacuum

همه چیز درباره خلا ء

دیگر قطعات

لامپ حرارتی مخصوص خلاء

گرمکن تابشی مخصوص استفاده در سیستم های خلاء ، جهت گرم کردن زیر لایه در سیستم های لایه نشانی تحت خلاء و گرمایش سریع قطعات