ترموکوپل

ترموکوپل Type C مناسب جهت کارکرد تحت خلاء در دماهای بالا موجود می باشد