ایده آل وکیوم | Ideal Vacuum

همه چیز درباره خلا ء

ترموکوپل

ترموکوپل Type C مناسب جهت کارکرد تحت خلاء در دماهای بالا موجود می باشد