بوته سرد – Cold Crucible

این شرکت توانایی طراحی  و ساخت بوته سرد یا Cold Crucible  را در طرح ها و ابعاد مختلف را دارا می باشد

بوته سرد - Cold Crucible

بوته سرد – Cold Crucible